Giới thiệu

Awesome Image
Awesome Image
Giới thiệu chung

DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI
SINH THÁI - XÃ HỘI

SETY Camp 2022 là trại hè khoa học dành cho nữ từ 18-35 tuổi do Viện Chính sách và Quản lý tổ chức, dưới sự tài trợ của Quỹ Rosa-Luxemburg khu vực Đông Nam Á.
2019
Một tiếp cận liên ngành đối với chuyển đổi xã hội, sinh thái và kinh tế và nhận thức về chính sách ở Việt Nam
2020
Từ phát triển bền vững đến chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội: Hàm ý chính sách cho Việt Nam
2022
Chuyển đổi sinh thái xã hội - Từ ý tưởng đến hành động (SETY)
2018
Các tiếp cận tiên tiến về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam
2019
Nâng cao nhận thức và kỹ năng cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan về Chuyển đổi xã hội, sinh thái và kinh tế tại Việt Nam
2021
Hướng tới sự chuyển dịch khung mẫu mới trong phát triển nông nghiệp thông qua tiếp cận Chuyển đổi Sinh thái -Xã hội (SET) trong khoa học và quá trình hoạch định chính sách (Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam)

CHUỖI DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI - XÃ HỘI (SET)

IPAM là một trong những đối tác đầu tiên của RLS-SEA triển khai dự án về SET tại Việt Nam.
Dự án bước đầu phát triển các chủ đề nghiên cứu về SET thông qua các cuộc thảo luận học thuật mở giữa các nhà nghiên cứu,
nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà lãnh đạo các cấp, cộng đồng truyền thông, doanh nghiệp.

BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN

Viện Chính sách và Quản lý,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội

PGS. TS. Đào Thanh Trường

Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý
“Dự án Chuyển đổi sinh thái – xã hội và giới trẻ” là một dự án nhiều tiềm năng với mục tiêu nâng cao năng lực cho các học viên, đặc biệt là học viên nữ về các kỹ năng học tập, nghiên cứu về chuyển đổi sinh thái – xã hội và tham gia vào các quá trình phát triển cộng đồng, xã hội bền vững. Thông qua các hoạt động trao đổi kiến thức, chia sẻ và cùng trải nghiệm các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong trại hè khoa học này, người học sẽ thêm tự tin và chủ động theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học và truyền cảm hứng về lối sống sinh thái, phát triển bền vững. Đây là trại hè đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý và Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á – Văn phòng Đại diện tại Hà Nội. Chúng tôi rất mong muốn các nữ học viên của trại hè sẽ là những hạt nhân kết nối và lan tỏa những ý nghĩa nhân văn của dự án này, để chúng tôi có thể tiếp tục những hành trình dự án tiếp theo trong thời gian tới.”

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Điều phối Dự án

Th.S Vũ Huyền Trang

Kế toán Dự án

Th.S Nguyễn Thu Trang

Trợ lý Dự án