Dự án SET 2018

Description

Năm 2018, Viện Chính sách và Quản lý triển khai Dự án “Một Tiếp Cận Liên Ngành Đối Với Chuyển Đổi Xã Hội, Sinh Thái Và Kinh Tế Và Nhận Thức Về Chính Sách Ở Việt Nam” hợp tác với Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á – Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Các hoạt động dự án năm 2018 chủ yếu mở rộng chủ đề: Làm thế nào để hiểu các khái niệm SET và quan điểm của các nhà hoạch định chính sách về SET trong quá trình làm chính sách.

Dự án này được khởi động với 01 tọa đàm về “Chuyển đổi xã hội, sinh thái và kinh tế tại Việt  Nam:  Lý thuyết và thực tiễn” được tổ chức tại thành phố Cần Thơ (18-19/10/2018). Một trong những kết quả quan trọng từ hoạt động này là các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách nhấn mạnh vai trò của IPAM trong việc đề xuất các dự án toàn diện kết hợp hai nhiệm vụ: nghiên cứu và đào tạo, nhằm phát triển các tiêu chí SET trong quá trình xây dựng chính sách phát triển bền vững ở Việt Nam. Chuyển đổi xã hội, kinh tế và sinh thái cần được xem xét vì Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức dưới tác động của quá trình phát triển kinh tế.

Cũng trong năm nay, IPAM in tài liệu Bản tin về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam với các nội dung như: Tổng hợp các nội dung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến SET tại Việt Nam; tập hợp các bài viết trao đổi thảo luận vào các khái niệm về SET, các vấn đề chính sách/ nghiên cứu điển hình liên quan đến SET ở Việt Nam.

Mục tiêu của Dự án

Lý thuyết SET được hiểu rõ hơn và được áp dụng bởi các nhà hoạch định chính sách như một tiêu chí về đánh giá chính sách trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam.

Topics for this course

2 Lessons

Các hoạt động của Dự án 2018

Bản tin về Chuyển đổi Sinh thái – Xã hội ở Việt Nam
01 tọa đàm về “Chuyển đổi Sinh thái – Xã hội tại Việt Nam: Lý thuyết và thực tiễn”

About the instructor

0 (0 ratings)

12 Courses

4 students

Free
  • Course level: All Levels
  • Total Enrolled 0
  • Last Update Tháng Tám 5, 2022
Share: