Dự án SET 2022

Description

Ý tưởng về dự án về các hoạt động khoa học xã hội dành cho nữ giới được truyền cảm hứng từ bà Rosa Luxemburg – một nữ lãnh đạo xã hội chủ nghĩa người Đức gốc Ba Lan. Từ quan điểm này của bà và các triết lý hiện đại về quan điểm nữ quyền, dự án hướng tới mục đích truyền cảm hứng cho các học viên nữ trẻ tuổi trên con đường khoa học của họ.

Dự án sẽ mang đến thông điệp ý nghĩa “Sự phát triển của SET thông qua quan điểm nữ quyền”, qua đó nhấn mạnh vai trò của phụ nữ, đặc biệt là trong khoa học và phát triển. Bên cạnh đó, dự án cũng kỳ vọng sẽ lan tỏa tinh thần yêu khoa học và mong muốn đóng góp của phụ nữ để xây dựng xã hội trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Tại Việt Nam, đã có các chính sách hỗ trợ vai trò của phụ nữ trong phát triển, thúc đẩy cách tiếp cận giới trong quá trình hoạch định chính sách và thực hiện các hành động nhằm thay đổi và xóa bỏ định kiến ​​giới trong việc tham gia các hoạt động chính trị. Nhận thức được vai trò của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và đã có nhiều nhà khoa học nữ đạt nhiều giải thưởng như: Giải thưởng quốc tế “Vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học”, “Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới” (Quỹ L’Oréal-UNESCO), giải thưởng, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam (LHPN Việt Nam), Giải thưởng Kovalevskaia…

Bên cạnh đó, nhiều chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đã đề cập đến việc khích lệ, tăng cường vị thế của các nhà khoa học nữ. Tuy nhiên, chưa có nhiều chính sách đặc thù nào dành riêng cho các nữ nghiên cứu viên, nhà khoa học và sinh viên trẻ. Dự án hi vọng sẽ cung cấp các cơ hội đào tạo nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp và kết nối cho các học viên nữ tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, các trại hè khoa học quy mô lớn và các diễn đàn mở tập trung vào giới trẻ trong lĩnh vực khoa học hoặc phát triển bền vững theo phương pháp nữ quyền vẫn chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam. Dự án hướng đến mục đích nâng cao năng lực và sự tự tin của các nhà nghiên cứu nữ trong việc tham gia nghiên cứu và các hoạt động cộng đồng vì sự phát triển bền vững, cũng như nâng cao tiếng nói của họ trong các diễn đàn chính sách.

Mục tiêu của Dự án

Mở rộng tiếp cận SET trong nhận thức và hành động của giới trẻ hiện nay từ tiếp cận nữ quyền.

Topics for this course

2 Lessons

Các hoạt động của Dự án

(1) Thiết kế Website + Bộ công cụ truyền thông PR + Xuất bản bản tin điện tử chủ đề: “Không ai bị bỏ lại phía sau”
(2) Tổ chức trại hè khoa học về “Chuyển đổi sinh thái – xã hội và giới trẻ: Từ ý tưởng đến hành động”

About the instructor

0 (0 ratings)

12 Courses

4 students

Free
  • Course level: All Levels
  • Total Enrolled 0
  • Last Update Tháng Tám 5, 2022
Share: