Dự án SET 2019

Description

Trong tháng 5/2019, IPAM phối hợp với RLS SEA và Ủy ban Nhân dân Tỉnh Phú Yên tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và CHLB Đức về nghiên cứu và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái – xã  hội” tại Phú Yên. Tọa đàm đã lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm của các  chuyên gia Đức  và Việt Nam về các vấn đề chuyển đổi sinh thái – xã hội; hoạch định chính sách phát triển bền vững; từ đó đề xuất các giải pháp cho Việt Nam. Trong đó có hai báo cáo chuyên sâu của hai chuyên gia Đức: GS. Michael Brie – Chuyên gia cao cấp của Viện phân tích thẩm định các vấn đề xã hội của RLS tại Berlin và TS.Joachim Spangenber – Điều phối viên nghiên cứu, Phó Chủ tịch Viện nghiên cứu Châu Âu bền vững SERI Đức e.V. Hai báo cáo đã giới thiệu quan điểm SET tại Đức và bước đầu nhận diện những vấn đề chuyển đổi sinh thái – xã hội tại Việt Nam.

Tháng 10/2019, tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề: “An ninh môi trường ở khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái – xã hội” được tổ chức tại Hải Phòng với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia của Bộ Công An, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nhà khoa học trong và ngoài nước. Tọa đàm đã góp phần cung cấp các luận cứ hỗ trợ trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách về an ninh môi trường và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác. Tọa đàm cũng lắng nghe các báo cáo của các chuyên gia nước ngoài về các nghiên cứu trường hợp về SET, vấn đề quản lý nguồn nước tại khu vực sông Mê Kông và quản lý khai thác khoáng sản tại Indonesia.

Về hoạt động đào tạo, IPAM đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kạn tổ chức hai lớp tập huấn về “Kỹ năng hoạch định và vận động chính sách trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái – xã hội” cho các đối tượng là các nhà hoạch định chính sách cấp cơ sở của tỉnh Bắc Kạn (11-20/07/2019) và phối hợp với Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái – xã hội” cho lãnh đạo HĐND tỉnh, HĐND thành phố, thường trực HĐND cấp huyện, lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Vĩnh Long (25 – 27/09/2019).

Tại các khóa tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm những kiến thức về kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách, kỹ năng phân tích văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, kỹ năng đánh giá chính sách, kỹ năng tham mưu, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, kỹ năng quản trị xung đột …. Trong quá trình học tập, các học viên đã tích cực thảo luận và tham gia giải quyết các bài tập tình huống với sự dẫn dắt và theo các phương pháp giảng dạy hiện đại mà giảng viên cung cấp, qua đó tăng cường nhận thức và kỹ năng làm chính sách trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội phải song hành cùng với các mục tiêu về môi trường, sinh thái. Hầu hết các học viên là các nhà hoạch định chính sách của địa phương đã tích cực thảo luận về các vấn đề chuyển đổi sinh thái – xã hội và chính sách của địa phương như chính sách quản lý khoáng sản, chính sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, chính sách xóa đói giảm nghèo…Các khóa tập huấn thử nghiệm (pilot training courses) bước đầu tăng khả năng tiếp cận của các nhà hoạch định chính sách cấp cơ sở với SET và áp dụng SET trong quá trình hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách, ra quyết định trong thực tế tại địa phương.

Các dự án thuộc Dự án 2019

  • (1) Dự ánMột tiếp cận liên ngành đối với chuyển đổi sinh thái –  hội nhận thức về chính sáchViệt Nam” (An interdisciplinary approach to social, ecological and economic transformation and insight for policies in Vietnam).
  • (2) Dự ánNâng cao nhận thức kỹ năng của các nhà hoạch định chính sách các bên liên quan về chuyển đổi sinh thái hộiViệt Nam” (Enhancing the awareness and skills for policy makers and stakeholders on Social, Ecological and Economic Transformation in Vietnam).

Mục tiêu của Dự án

Tăng cường năng lực tiếp cận SET thông qua các hoạt động trao đổi học thuật và tập huấn nâng cao kiến thức cho cộng đồng khoa học, các nhà hoạch định chính sách cấp cơ sở và các bên liên quan.

Topics for this course

4 Lessons

Tọa đàm

Tọa đàm 1: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và CHLB Đức về nghiên cứu và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái – xã hội
Tọa đàm 2: An ninh môi trường ở khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái – xã hội

Hoạt động đào tạo

About the instructor

0 (0 ratings)

12 Courses

4 students

Free
  • Course level: All Levels
  • Total Enrolled 4
  • Last Update Tháng Tám 5, 2022
Share: