Contact Us

Thông tin liên hệ

Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á - Văn phòng Đại diện tại Hà Nội
Email:
setycamp2022@gmail.com
Điện thoại:
(+84) 243-558-7547
Website:
ipam.edu.vn
Địa chỉ:
P209 nhà D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Awesome Image
Awesome Image
Liên hệ với chúng tôi

Send Your Message