Thư viện SET

 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ DU LỊCH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI BẢN NẬM NGHIỆP – DỰ ÁN ƯƠM TẠO

Tận dụng tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, cánh rừng sơn tra ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Sổ tay thông tin Trại hè SETY 2023

Với mục đích giúp các bạn học viên nắm được các thông tin về dự ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Sổ tay thông tin Trại hè SETY 2022

Với mục đích giúp các bạn học viên nắm được các thông tin về dự ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Cuốn sách “Triển vọng về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội tại Việt Nam: Từ thực tiễn đến chính sách”

Tính liên ngành trong khoa học ngày nay đã và đang vượt ra ngoài ranh ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Cuốn sách “Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam từ cách tiếp cận chuyển đổi Sinh thái – Xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách”

Biến đổi khí hậu và Đại dịch Covid-19 đã và đang tạo ra những tác ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Cuốn sách “Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong bối cảnh Covid-19 và biến đổi khí hậu”

“Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong bối ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Cuốn sách “Đánh giá chính sách về an ninh lương thực và chủ quyền lương thực”

An ninh lương thực luôn là vấn đề thiết yếu, cấp bách khi nguồn cung ...
Đọc tiếp