Sổ tay thông tin Trại hè SETY 2023

Description

Với mục đích giúp các bạn học viên nắm được các thông tin về dự án “Ước mơ của bạn về môi trường biển trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái – xã hội” cũng như các thông tin liên quan đến Trại hè SETY 2023. Cuốn sổ tay thông tin SETY CAMP 2023 Book được Ban tổ chức trại hè SETY 2023 biên soạn gồm các thông tin sau:
Về cấu trúc: Cuốn sổ tay tập trung với 5 phần chính. Đó là: (1) Bối cảnh chung của dự án; (2) Dự án Social-ecological transformation (SET) 2023; (3) Thông tin về SETY Camp 2023 và (4) Một số câu hỏi về SETY Camp 2023 và (5) Đơn vị tổ chức dự án.
Về nội dung: cuốn số tay giới thiệu chi tiết cho các học viên, các bạn đọc những thông tin về dự án, về nội dung chủ đề của trại hè cũng như về đội ngũ tổ chức trại hè. Bên cạnh đó, cuốn sổ tay cũng cung cấp các thông tin về khóa học, nội dung học, lịch trình 1 ngày học diễn ra như thế nào? hay những nhân vật chuyên gia, khách mời truyền cảm hứng của Trại hè SETY 2023. Qua đó, các bạn học viên có thể mường tượng được những hành trình sắp tới khi tham gia học tập và trải nghiệm ở SETY Camp 2023.

 

Đọc thêm:Cuốn sổ tay thông tin ở đây

About the instructor

0 (0 ratings)

27 Courses

0 students

Free
  • Course level: Intermediate
  • Total Enrolled 0
  • Last Update Tháng Tám 9, 2023
Share: