Sổ tay thông tin Trại hè SETY 2022

Description

Với mục đích giúp các bạn học viên nắm được các thông tin về dự án “Chuyển đổi Sinh thái – Xã hội và Giới trẻ: từ ý tưởng đến hành động” cũng như các thông tin liên quan đến Trại hè SETY 2022. Cuốn sổ tay thông tin SETY CAMP 2022 Book được Ban tổ chức trại hè SETY 2022 biên soạn gồm các thông tin sau:

Về cấu trúc: cuốn sổ tay tập trung với 4 phần chính. Đó là: (1) Dự án Social – Ecological Transformation (SET) 2022; (2) Thông tin về Summer SETY Camp 2022; (3) Một số câu hỏi về SETY Camp 2022 và (4) Một số biểu mẫu cần lưu ý khi đăng ký tham gia SETY CAMP 2022.

Về nội dung: cuốn số tay giới thiệu chi tiết cho các học viên, các bạn đọc những thông tin về dự án, về nội dung chủ đề của trại hè cũng như về đội ngũ tổ chức trại hè. Bên cạnh đó, cuốn sổ tay cũng cung cấp các thông tin về khóa học, nội dung học, lịch trình 1 ngày học diễn ra như thế nào? hay những nhân vật chuyên gia, khách mời truyền cảm hứng của Trại hè SETY 2022. Qua đó, các bạn học viên có thể mường tượng được những hành trình sắp tới khi tham gia học tập và trải nghiệm ở SETY Camp 2022.

 

Đọc thêm:Cuốn sổ tay thông tin ở đây

 

Vietnamese version

English version: here 

About the instructor

0 (0 ratings)

27 Courses

0 students

Free
  • Course level: Intermediate
  • Total Enrolled 0
  • Last Update Tháng Mười Hai 15, 2022
Share: