TÔI LÀ RÁC – CÂU CHUYỆN CỦA CÔ GÁI CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NIỀM ĐAM MÊ KHOA HỌC