PGS.TS. NGUYỄN AN THỊNH

Description

“Hãy luôn nghĩ đến khía cạnh tích cực trong mọi vấn đề. Luôn nỗ lực học tập, nâng cao năng lực”

– PGS.TS. Nguyễn An Thịnh – 

 

BTC Trại hè khoa học SETY (Social – Ecological Transformation and Youth: From ideas to actions”-“Chuyển đổi sinh thái – xã hội và Giới trẻ: Từ ý tưởng đến hành động” xin trân trọng gửi lời chào trân trọng tới PGS.TS. Nguyễn An Thịnh!

Để có thể truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án về tăng cường vai trò của nữ giới trong nghiên cứu khoa học, phát triển cộng đồng vì mục tiêu phát triển bền vững, BTC rất mong nhận được những chia sẻ của thầy.

 

 1. Xin thầy cho biết một số quan điểm của thầy về đóng góp của nữ giới cho các hoạt động nghiên cứu về môi trường, phát triển bền vững và chuyển đổi sinh thái xã hội ở Việt Nam hiện nay?

Theo quan điểm thực tế khi làm về môi trường, có 2 hướng: nghiên cứu và hành động. Trong đó nữ giới vai trò nổi bật, đặc biệt là PTBV, điển hình về môi trường bởi vì trong lĩnh vực này hơi khác biệt đó là kỹ năng, kiến thức liên quan đến thực thi nghiên cứu thì một trong những cái cần nghiên cứu MT và PTBV đó là tính trách nhiệm cũng như cái sự đồng cảm của người nghiên cứu với thiên nhiên. Vừa rồi dc giải thương MTTQ 2021, 1 trong 10 công dân dc giải thưởng. có phát biểu: với môi trường hiểu đơn giản: 1- giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan để ko gian sạch, tạo cảnh quan đẹp, 2- nhận thức và hành động là yếu tố rất quan trọng.

BVMT chính là vấn đề hội nhập, khi nữ giới khẳng định vai trò trong bình đẳng giới, tiên phong trong thúc đẩy hội nhập quốc tế. Nữ giới có yếu tố ưu thế là tính cụ thể, chi tiết rất cần cho người hành động vì môi trường. Ở Việt Nam và trên thế giới có rất nhiều gương mặt nữ giới điển hỉnh cho đấu tranh, hành động vì môi trường. Khẳng định hiện nay vai trò của nữ giới rất nổi bật trong hành động và nghiên cứu môi trường

 1. Theo thầy, nữ giới có điểm mạnh và những cơ hội gì trong việc tham gia các hoạt động nghiên cứu và triển khai các dự án về môi trường, phát triển bền vững và chuyển đổi sinh thái xã hội?

Các dự án nghiên cứu về môi trường và phát triển bền vững hiện nay đều hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu của hiện tại. Đối với đề tài về môi trường thì sự tham gia của nữ giới rất quan trọng. Rất nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề này, khai thác khía cạnh cụ thể ở cấp độ địa phương tác động nhạn thức, thay đổi hành vi. Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong các tổ chức xã hội, chính trị để thúc đẩy nghiên cứu, hành động về môi trường (Vai trò thực thi, ý tưởng của phụ nữ, đặc biệt trong nghiên cứu về môi trường và phát triển bền vững),

 1. Được biết thầy đã có rất nhiều công bố trong nước và quốc tế về chủ đề chuyển đổi sinh thái – xã hội, phát triển bền vững, cũng như triển khai rất nhiều dự án trong lĩnh vực này. Xin thầy chia sẻ một số kinh nghiệm về việc kết nối sự tham gia của các nghiên cứu viên, học viên, sinh viên trẻ (trong đó có nữ giới? Có sự ưu tiên gì hay chính sách khích lệ khác biệt nào hay không?).

Thực tế vấn đề khách quan vì bên trường tôi có đến 80% sinh viên là nữ, tham gia nghiên cứu khoa học hầu hết là nữ giới, đó là tính đặc thù rồi. Trong nhóm nghiên cứu có thành phần nam và nữ đồng nghiệp, về mặt kinh nghiệm về xác định hướng nghiên cứu, thì tôi thấy các bạn nam và nữ đều có đóng góp tương đương nhau. Tuy nhiên giai đoạn thảo luận về hướng nghiên cứu, triển khai nghiên cứu các bạn nữ đóng vai trò chủ chốt. Trong vấn đề này thì thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiều hơn, trên thực địa, trong quá tình viết, phân tích số liệu cũng rất rõ rệt. Phụ nữ có đặc tính khéo léo, nhẹ nhàng khi phỏng vấn, thu thập số liệu rất ưu thế. Quá trình viết lách phụ nữ tương đối chi tiết và cầu toàn khác với nam giới. Nam giới tham gia các việc năng nhọc hơn, các việc chi tiết, tỉ mỉ khéo léo nhẹ nhàng thì phải là nữ giới.

Ngoài ra, Nữ giới tham gia khuyến nghị chính sách, về giới, về các vấn đề khác, lĩnh vực giáo dục và gia đình cũng rất nhiều. Phụ nữ vai trò có con mắt nhìn sâu sắc với một số lĩnh vực liên quan tới phát triển bền vững, quản lý cộng đồng. Ở cấp cộng đồng họ có con mắt quan sát vấn đề rất chi tiết.

Trong một nhóm nghiên cứu, vai trò của thành viên như nhau, khi phân công công việc, xử lý công việc có sự khác biệt, theo ưu thế của từng đối tượng. Từ xác định chủ đề Nc, đánh giá tổng quan, hệ pp nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ, đến triển khai nghiên cứu diện rộng, thu thập số liệu. Phụ nữ đóng vai trò xuyên suốt quy trình này và trong một số bước có vai trò nổi bật và ưu thế hơn hẳn. Trong nhóm nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên, trong các cuộc thi về môi trường các tỷ lệ nữ đông tham gia hơn.

Vừa rồi bên trường tôi có tổ chức cuộc thi Tìm kiếm thủ lĩnh MT 2021, thực tế các cô tham gia vào BGK, ban cố vấn khoa học sự đóng góp, các ý kiến rất sâu sắc, gắn với chuyên môn, nhận xét sắc sảo với thí sinh. Thí sinh là học sinh THPT, sinh viên đại học đến từ toàn quốc. Trong các nhóm thí sinh thực tế là số lượng của nữ giới nhiều hơn nam giới, con mắt của nữ giới với bảo vệ môi trường có sự khác biệt hơn, mang tính chất về cộng đồng nhiều hơn. Sinh viên nam thiên về kỹ thuật nhiều hơn.

 1. Theo quan điểm của thầy, làm thế nào để khích lệ giới trẻ đam mê, yêu thích và kiên trì với sự lựa chọn nghề nghiệp gắn với vấn đề nghiên cứu về môi trường, phát triển bền vững và chuyển đổi sinh thái xã hội?

Nghiên cứu khoa học là 1 hoạt động tìm cách phát hiện và giải quyết vấn đề. Người làm nghiên cứu nhất thiết phải theo đuổi nghiên cứu khoa học, có giỏi trên trường không nhất thiết sau ra trường làm nghề này. Khi thực hiện 1 dự án nghiên cứu khoa học trang bị khả năng phát hiện vấn đề từ quan sát, số liệu thực tế, kết nối với lý thuyết trên trường, trên lớp, tổng kết vấn đề (khoảng trống trong khoa học và thực tiến)

Không phải nghiên cứu khoa học chỉ đơn thuần mà còn là để phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề gắn liền với cuộc sống hàng ngày, gắn liền với thời đại, tạo ra khả năng thích ứng cao của người làm nghiên cứu khoa học sau khi ra trường

Trong lĩnh vực SET thì nghiên cứu môi trường, phát triển bền vững là lĩnh vực chú tâm quan hệ tương tác con người- con người, người thiên nhiên, người môi trường, luôn có hoạt động nghiên cứu khảo sát mối quan hệ xã hội giữa gia đình, cộng đồng, nhận thức về bảo vệ môi trường.

Khi tham gia vào nữ giới vừa là chủ thể những cũng là đối tượng được thụ hưởng thể hiện trách nhiệm của nữ giới trong bảo vệ môi trường và tiên phong về bảo vệ môi trường, nâng cao vị thế giới trong các hoạt động xã hội.

 1. Được biết tại Khoa của thầy có rất nhiều các chương trình nghiên cứu, truyền thông thu hút được đông đảo các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu viên trẻ tham gia. Thầy có cảm nhận gì về suy nghĩ và lối sống xanh của thế hệ trẻ hiện nay (đặc biệt là Gen Z)? Có gì khác biệt với các thế hệ trước đó?

Thấy rất rõ chứ. Thế hệ trẻ bây giờ ý thức tốt hơn nhiều, tốt từ nhận thức đến hành động bải vệ môi trường. Các bạn ấy có những hành vi giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng túi nilong, không dùng đồ nhựa mà dùng các vật liệu khác thủy tinh.v.v.. Liên quan lối sống xanh, trang phục, thời trang thì giới trẻ có nhiều bạn sử dụng các đồ thời trang nhanh. Riêng điều này cần phải cải thiện. Liên quan tới công nghệ thì nhiều bạn trẻ theo đuổi công nghệ, công nghệ cũ ít sử dụng dẫn tới vòng đời sử dụng công nghệ ngắn

So với thế hệ của tôi trước vì thấy rõ vai trò ý thức của giới trẻ rất tốt: từ nhận thức đến hành động, hành động rất cụ thể. Tiếng anh giỏi, hội nhập quốc tế tốt, nhận thức được về các vấn đề bảo vệ môi trường. Một số bạn còn là những người đi đầu, khởi xướng các phong trào bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, SET minh chứng như các đề tài nghiên cứu về môi trường, phát triển bền vững chiếm tỷ lệ lớn, các CLB sinh viên hướng tới phát triển bền vững, lồng ghép với sinh thái.

 1. Trại hè SETY 2022 là trại hè đầu tiên dành cho các học viên nữ trẻ với độ tuổi 18-35 do Viện Chính sách và Quản lý, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á – VP Đại diện tại Hà Nội tổ chức. Rất mong thầy có thể gửi một vài lời chia sẻ/lời chúc/lời động viên/khích lệ các bạn học viên của trại hè SETY.

Theo tôi, Phụ nữ nên trở thành những người tiên phong tạo ra sức hút chứ không nên theo đuổi các xu hướng, các trend một cách quá đà. Vai trò của phụ nữ trong nhận thức, hành động về môi trường là giới đi đâu lan tỏa trong xã hội tới đó.

 

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn thầy đã chia sẻ!

 

English version

INTERVIEW QUESTIONS FOR ASSOC. PROF. DR. NGUYEN AN THINH

The Organizing Committee of the SETY summer camp (Social-Ecological Transformation and Youth: From Ideas to Actions) would like to send respectful greetings to Assoc. Prof. Dr. Nguyen An Thinh.

To inspire and spread the passion for scientific research, and the implementation of projects on enhancing the role of women in scientific research, and community development for sustainable development goals, the Organizing Committee looks forward to receiving your opinions.

Here are some questions we would like to interview you with!

 1. What are your views on the contribution of women to research activities on the environment, sustainable development, and social-ecological transformation in Vietnam today?

From a practical point of view, once working in the field of the environment, there are two directions: research and action. Females play a prominent role, especially in sustainable development, particularly in the environment, because this field requires slightly different skills and knowledge related to the implementation of research. One of them is the researchers’ responsibility as well as their empathy for nature.

Recently awarded the Vietnam Fatherland Front Award 2021, 1 out of 10 citizens winning the prize made the following statement: “In terms of the environment, it should be understood simply: 1- Maintain environmental sanitation by landscaping to create clean space and beautiful scenery 2- Awareness and action are crucial factors.”

Environmental protection is an integration issue, when women affirm their role in gender equality, pioneering the promotion of global integration. Women have the dominant trait of being specific and detail-oriented, which is essential for environmentalists. In Vietnam and around the world, many typical female figures fight and act for the environment. Affirming that the role of women nowadays is very prominent in environmental action and research.

 1. In your opinion, what are the strengths and opportunities for women when they participate in research and implement projects on the environment, sustainable development, and social-ecological transformation?

Current environmental and sustainable development research projects aim to meet the needs of the present. Concerning environmental issues, the participation of women is critically important. A lot of research topics on this issue, exploiting specific aspects at the local level have influenced the perception and changed behaviors. Women play a vital role in social and political organizations that promote research and action on the environment (The role of implementation, ideas of women, particularly in environmental research and sustainable development).

 1. It is known that you have made many national and international publications on the topics of social-ecological transformation, and sustainable development, as well as implemented many projects in this field. Please share some experiences about connecting participation among researchers, participants, and young students (including females). Are there any different priorities or incentive policies?

In fact, 80% of the students at my university are female. As a result, it is notable that the majority of students involved in scientific research are female. In the research group consisting of male and female colleagues, in terms of experience in determining the research direction, I found that both males and females have equal contributions. However, regarding the discussion about research direction and implementation, women play a key role. In this issue, more in the field of social sciences and humanities, the process of writing and analyzing data is also very clear. Women have the predominant characteristics of skillfulness and gentleness when interviewing, and collecting data. Their process of writing is relatively detailed and perfection-oriented, which is different from men’s. Men are inclined to involve themselves in more strenuous and difficult tasks, while meticulous and skillful tasks must be for women.

In addition, many women participate in policy recommendations on gender, and other issues associated with the fields of education and family. Women have an in-depth look at many areas related to sustainable development and community management. At the community level, they have the capacity to address the problems in great detail.

In a research group, the roles of the members are the same, but there are differences in assigning and handling tasks, according to the strengths of each member. The process includes identifying research topics, overview assessment, research methodology, developing toolkits, implementing large-scale research, and collecting data. Women play an important role in this process, and in some stages, they are dominant. The percentage of female participation is higher in research groups, student guidance, and environmental competitions.

Recently, there was a contest titled “Environmental Leader Hunting 2021” at my school. Many women participated in the jury, and the scientific advisory board, making their contributions, expressing their profound opinions associated with expertise, and offering sharp comments to candidates. Candidates were high school students and university students from all over the country. Among them, there were more females than males. The former’s perception of environmental protection is different, i.e., more community-based, while the latter’s is more technical.

 1. In your view, how can we encourage young people to be passionate, loving, and persistent with their career choices associated with environmental research, sustainable development, and social-ecological transformation?

Scientific research is an activity that seeks to identify and solve problems. Researchers must necessarily pursue scientific research, and being good at school is not necessarily mean doing this profession after graduation. Carrying out a scientific research project gives researchers the ability to identify problems based on observations and actual data, link academic theory at school, and summarize the problems (bridging the gap between science and practice)

It is for the sake of not only scientific research alone but also identifying and solving problems associated with daily life, and the era, thus creating high adaptability in scientific researchers after graduation.

In the fields of SET, environmental research, and sustainable development is a field that focuses on human-human, human-nature, and human-environment interaction. There are always research activities surveying social relationships between families, communities, and awareness of environmental protection.

When participating, women are both subjects and beneficiaries, demonstrating their responsibility in environmental protection and pioneering in environmental protection, raising the world’s position in social activities.

 1. As far as we know, at your Department, there are many research and communication programs that attract a large number of students, participants, and young researchers. How do you feel about the thinking and green lifestyle of today’s young generation (especially Gen Z)?

I see it clearly. The young generation is now much more conscious. They are better at both raising awareness and taking action to protect the environment. They have practical behaviors for environmental protection, like not using plastic bags, and plastic things but other materials such as glass, etc. Regarding green lifestyles, clothing, and fashion, many youngsters use fast fashion. This alone needs to be changed. Concerning technology, many young people pursue technology, so old technology is rarely used. That leads to a short life cycle of technology usage.

Compared to my previous generation, it is clear that the conscious role of young people is very good: from awareness to action. Better still, action is very specific. They have a great command of English and good international integration. Moreover, they are well aware of environmental protection issues. Some of them are also pioneers, initiating movements for environmental protection and sustainable development, as evidenced by SET’s large number of research topics on the environment, sustainable development, and student clubs toward sustainable development integrated with ecology.

 1. SETY 2022 is the first summer camp for young female participants aged 18-35 run by the Institute of Policy and Management, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University-Hanoi, and the Rosa Luxemburg Foundation in Southeast Asia – Representative Office in Hanoi. We do hope that you can send some sharing/wishes/ encouragement to the participants of the SETY summer camp this year.

In my opinion, women should become pioneers to create attraction, not follow trends excessively. The role of women in environmental awareness and action will spread widely in society.

 

Thank you very much for your sharing!

 

About the instructor

0 (0 ratings)

27 Courses

0 students

Free
 • Course level: Intermediate
 • Total Enrolled 0
 • Last Update Tháng Mười Hai 6, 2022
Share: